Bestyrelsen

Formand
SK
Sofie Knapp
Næstformand
LL
Line Lehmann
Kassere
ML
Mette Lysen 
31 26 18 19
Sekretær
KA
Karina Antonsen
20 94 10 48
Medlemsstyring
HS
Henriette Syndberg
20 30 09 25
Formand for folkedans
SS
Sigrid Steffensen
24 49 08 54
Udvalgsmedlem
MB
Maria Bay-Andersen
60 88 19 03