Retningslinjer

SGF Retningslinjer Covid-19


SGF følger myndighedernes, DGI og GymDanmarks retningslinjer for COVID-19.


 • Forsamlingsforbud på max 50 personer for børn og unge under 21 år. 
 • Minimum 4 kvm pr person. (Multihallen er 320 kvm, dvs der er plads til 80 aktive gymnaster og instruktører)
 • Der bliver indgang og udgangsskilte, for at undgå at gymnaster fra forskellige hold mødes i gangene.
 • Gymnaster/børn skal så vidt det er muligt afleveres ved indgangen og selv gå ind (evt kan en træner stå ved indgangen og hjælpe, støtte de små gymnaster). Dette for at der skal være så få personer i multihallen som muligt.
 • Forældre eller andre må ikke opholde sig i multihallen eller på gangen.
 • Alle gymnaster bør møde omklædt hjemmefra.
 • Håndsprit: 
 • FØR
 • UNDER
 • EFTER TRÆNING. 
 • Så vidt muligt mindst 2 meters afstand ved fysisk aktivitet.
 • Kropskontakt er tilladt, med hyppig håndsprit.
 • Modtagning ved spring er tilladt, men husk hyppig håndsprit. (Fysisk modtagning skal prioriteres for at undgå skader)
 • Overvej hvilke lege og aktiviteter der laves. Forsøg at undgå
 • Ansigt- ansigt kontakt
 • Hænder-hænder kontakt
 • Hænder til ansigt kontakt.
 • Minimer brug af håndredskaber og minimer at de skifter hænder.
 • Alle redskaber der bruges skal kunne rengøres med vand/sæbe efter endt brug. (Springgrav, ærteposer, soft top, faldskærm og lign stof/skumredskaber kan ikke bruges pga. covid-19)
 • Anbefal at gymnaster tager egne måtter med, brug ikke håndklæde på måtten. 
 • Der skal luftes ud under og efter træning.
 • Bad efter træning bør undgås.
 • Efter endt træning skal alle brugte redskaber rengøres med rengøringsklude, dvs alle håndredskaber, måtter, trampoliner mm.
 • Hvis der har været fysisk kontakt med gulvet (styrke, lege mm) skal gulvet køres over med rengøringsmiddel.
 • Træningen kan evt stoppe 10 min før, således at retningslinjer om rengøring overholdes. Gymnaster må gerne udføre rengøring, som et fælles ansvar. 
 • Ved smitte vil alle på holdet blive informeret.


VED SYGDOM, SYMPTOMER ELLER SENDT HJEM I KARANTÆNE FRA SKOLE ELLER JOB - BLIV HJEMME...

SGF opdaterer anbefalinger jvf myndighedernes, DGI og GymDanmarks retningslinjer.